dr inż. Cezary Kaczmarek

Dr inż. Cezary Kaczmarek urodził się w 1977 roku w Lubinie. W roku 2001 ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku Elektrotechnika i uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka o specjalności Komputerowe Systemy Pomiarowe. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od 2008 roku pracuje na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. W latach 2008 – 2012 w Katedrze Elektroniki, a od 2012 roku w Zakładzie Optoelektroniki i Sieci Teleinformatycznych Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych. Działalność naukowa dr Kaczmarka obejmuje czujniki światłowodowe i miernictwo światłowodowe.

Przynależność do organizacji naukowych i technicznych:

  • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
  • Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne

Wykaz ważniejszych publikacji:
2015
2014
2013
2012
2011
Lata wcześniejsze