dr Tomasz Pikula

Urodzony 13 sierpnia 1981 r. w Kraśniku. Ukończył studia na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS na kierunku fizyka ze specjalnością fizyka komputerowa. W 2005 r. podjął pracę w Instytucie Fizyki Politechniki Lubelskiej na stanowisku asystenta, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne w zakresie fizyki, podstaw elektroniki i mechatroniki oraz symulacji komputerowych. Dwukrotnie przebywał na tygodniowych stypendiach zagranicznych: w 2008 r. w ramach programu Erasmus w Smolenicach, Słowacja oraz w 2012 r. w Bad Honnef, Niemcy (pobyt finansowany przez niemiecką fundację W.E. Heraeus). Pracę doktorską pt: „Oddziaływania nadsubtelne w trójskładnikowych stopach Co-Fe-Ni zsyntetyzowanych mechanicznie” obronił w styczniu 2012 r. na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS. Rozprawa ta, przygotowana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Jartych prof. PL, została uznana za wyróżniającą. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektroniki i Fizyki Technicznej, Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych PL. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi wykłady oraz zajęcia laboratoryjne z fizyki. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się spektroskopią efektu Mössbauera i jej wykorzystaniem do badania stopów otrzymywanych metodą syntezy mechanicznej oraz multiferroicznych materiałów ceramicznych.

Wykaz ważniejszych publikacji:
2015
2014
2013
2012
2011
Lata wcześniejsze