dr Mariusz Mazurek

W roku 2007 uzyskał dyplom magisterski Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na podstawie pracy: Wyjaśniająca funkcja mocnych zasad antropicznych w kosmologii. W 2007-2008 pracował jako nauczyciel fizyki w IX Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Lublinie. 14 lutego 2008 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Politechnice Lubelskiej w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej, Instytutu Fizyki na Wydziale Podstaw Techniki. Obecnie pracuje w Zakładzie Elektroniki i Fizyki Technicznej Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych. W działalności dydaktycznej prowadzi ćwiczenia rachunkowe oraz zajęcia laboratoryjne z fizyki.

Wykaz ważniejszych publikacji:
2015
2014
2013
2012
2011
Lata wcześniejsze