dr hab. Elżbieta Jartych, prof PL

Studia na kierunku fizyka ukończyła w 1988 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1.09.1988 pracuje w Politechnice Lubelskiej kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta, od 01.02.2005 profesora nadzwyczajnego. Pełniła funkcje: Kierownika Zakładu Fizyki Doświadczalnej 1.04.2004–30.09.2010 oraz Zastępcy Dyrektora Instytutu Fizyki 1.04.2009–30.09.2010 na Wydziale Podstaw Techniki PL. Od 1.05.2012 jest Kierownikiem Zakładu Elektroniki i Fizyki Technicznej w Instytucie Elektroniki i Technik Informacyjnych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL. Jest także Inspektorem Ochrony Radiologicznej od 2002.

W działalności naukowej zajmuje się zastosowaniem spektroskopii efektu Mössbauera do: badań oddziaływań nadsubtelnych w różnorodnych materiałach na bazie żelaza, badań właściwości magnetycznych cienkich warstw i układów wielowarstwowych metodą elektronów konwersji wewnętrznej, badań procesów redukcji tlenków żelaza oraz badań struktury i właściwości magnetycznych ceramik multiferroicznych. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym 1 monografii, 51 artykułów z Impact Factor cytowanych ponad 500 razy (index H=13). Zorganizowała seminaria naukowe: „Spektroskopia mössbauerowska w badaniach stali” 6.11.2007, „Spektroskopia mössbauerowska w badaniach materiałów ceramicznych” 5.11.2009, „Energetyka jądrowa – co się stało, co nas czeka?” 19.04.2011, II Seminarium Bezpieczeństwa Jądrowego „Badania i metody obliczeniowe dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowych” 28.11.2012 oraz III Seminarium BJ „Zastosowania metod jądrowych w medycynie” 28.11.2013. Aktywnie uczestniczyła w ponad 50 konferencjach zagranicznych i krajowych. Była członkiem komitetu naukowego Ogólnopolskiego Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej OSSM’2008, Kraków – Koninki, Polska, członkiem National Advisory Committee of International Symposium on Metastable and Nano Materials 27–31.08.2006, Warsaw, Poland, członkiem komitetu organizacyjnego OSSM’2012 w Kazimierzu Dolnym i redaktorem merytorycznym materiałów konferencyjnych. W okresie: 15.04.2009–28.02.2011 zrealizowała grant promotorski MNiSW Nr 1278/B/H03/2009/36 pt. „Oddziaływania nadsubtelne w stopach Co-Fe-Ni zsyntetyzowanych mechanicznie” zakończony obroną doktoratu mgr Tomasza Pikuli 15.12.2011. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego od 1999, w tym członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego PTF w latach 2001-2005, zastępcą przewodniczącego w kadencji 2005-2007 oraz korespondentem Postępów Fizyki od 2001. Od 2011 członek Zarządu III Wydziału Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, od 2013 członek Polskiego Towarzystwa Fotonicznego.

W procesie dydaktyczno-wychowawczym prowadzi wykłady z fizyki, energetyki jądrowej, podstaw rezonansu magnetycznego. Była opiekunem studentów i praktyk zawodowych dla kierunku fizyka techniczna w latach 2008-012. Jest koordynatorem programu LLP-ERASMUS dla kierunku fizyka techniczna od 2009. W latach 2006-2009 zorganizowała wycieczki edukacyjne dla studentów do Instytutu Energii Atomowej w Świerku. Jej szczególnym osiągnięciem dydaktycznym jest zorganizowanie i uruchomienie nowoczesnego Laboratorium Konwersji Energii Odnawialnej w ramach realizacji projektu unijnego pt. „Polub PolLub” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”) w latach 2010-2011.

Wykaz ważniejszych publikacji:
2015
2014
2013
2012
2011
Lata wcześniejsze