prof. dr hab. inż. Oleksandra Hotra

Ukończyła studia na Politechnice Lwowskiej - Wydział Elektryczno-Fizyczny (1989). Doktorat obroniła w Instytucie Fizyki Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (1996), a habilitację na Politechnice Lwowskiej (2002). W roku 2007 otrzymała tytuł profesora nadany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy. W roku 2015 otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Na Politechnice Lubelskiej pracuje od roku 2005: w latach 2005 -2012 na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Elektroniki, od roku 2012 - Kierownika Zakładu Teleinformatyki i Diagnostyki Medycznej Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej.

Prowadzone zajęcia: „Fizyka”, „Fizyka medyczna i biologiczna oraz aparatura medyczna”, „Biofizyka”, „Metody analizy fizycznej i metrologia”, „Matematyka wyższa”, „Informatyka medyczna”, „Podstawy technologii informacyjnych”, „Technologie informacyjne według standardów UE”, „Podstawy elektroniki”, „Podstawy elektroniki i energoelektroniki”, „Elektroniczna aparatura medyczna”.

W swoim dorobku ma 11 monografii, ponad 60 artykułów w czasopismach naukowych oraz 19 patentów. W pracy badawczej zajmuje się badaniem materiałów ciekłokrystalicznych, opracowaniem ciekłokrystalicznych czujników wielkości fizycznych, m. in. temperatury, zastosowaniem elektroniki i informatyki w medycynie.

Jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego, Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej oraz rady programowo-naukowej czasopisma naukowego Informatyka, Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska dawniej Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska.

Wykaz ważniejszych publikacji:
2015
2014
2013
2012
2011
Lata wcześniejsze