dr inż. Paweł Komada

Ukończył studia na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej w 1999 r. Jednocześnie z zakończeniem studiów ukończył studia podyplomowe Telekomunikacja światłowodowa. W latach 1999-2007 pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Elektroniki Politechniki Lubelskiej. Po uzyskaniu stopnia doktora (2007r.) został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu techniki światłowodowej, optoelektroniki, elektroniki, techniki cyfrowej.

Działalność naukowo-badawcza P. Komady dotyczy optoelektroniki i nietelekomunikacyjnych zastosowań światłowodów, a w szczególności wykorzystania czujników optoelektronicznych w energetyce przemysłowej. Ostatnie prace dotyczą optycznych pomiarów koncentracji wybranych gazów. Jest współautorem ponad 90 publikacji naukowych. Uczestniczył w realizacji 6 projektów naukowo-badawczych finansowanych przez KBN/MNiI/MNiSW.

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Wydziału na kadencje 2008-2012 i 2012-2016
 • 2006 - 2012 Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • 2012 - Zastępca dyrektora ds. ogólnych Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • 2012 - członek komisji ds. kształcenia dla kierunku Elektrotechnika na WEiI PL
 • 2012 - członek rady programowej dla kierunku Informatyka na WEiI PL
 • członek komitetu organizacyjnego konferencji Światłowody i ich zastosowania w latach: 1999, 2003, 2006, 2009
 • 2010 - sekretarz komitetu organizacyjnego XI Konferencji Naukowej Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne (Nałęczów 2012) 2012 - sekretarz redakcji czasopisma Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (IAPGOS) 2012 - v-ce przewodniczący komitetu organizacyjnego XIV Konferencji i III Szkoły Światłowody i ich zastosowania

Przynależność do organizacji

 • SPIE Poland Chapter, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING - 2000-2008
 • Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej (PTTS) - od 2000r.
 • Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji (SIT) - od 2002r.
 • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu - od 2007r.
 • Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne - Photonics Society of Poland (PSP) - od 2008r.
 • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) - od 2008r.

Wykaz ważniejszych publikacji:
2015
2014
2013
2012
2011
Lata wcześniejsze