dr inż. Andrzej Dudziak

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie. Pracę doktorską dotyczącą analizy stosunków izotopów stabilnych węgla w przyrodzie z wykorzystaniem spektrometrii mas obronił na Wydziale Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie. Aktualnym obszarem zainteresowań są biofizyczne badania komórek roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem ultrasłabej emisji fotonowej modyfikowanej przez zmieniające się parametry środowiska.

Wykaz ważniejszych publikacji:
2015
2014
2013
2012
2011
Lata wcześniejsze