dr inż. Daniel Sawicki

Ukończył studia o kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w 2006r. W 2008 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Elektroniki. Prowadzi zajęcia z laboratorium programowania niskopoziomowego i techniki mikroprocesorowej.

Wykaz ważniejszych publikacji:
2015
2014
2013
2012
2011
Lata wcześniejsze