dr inż. Tomasz Ławicki

Urodził się w 1978 roku w Lublinie. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej w 2003 roku. Podczas V roku studiów odbył staż absolwencki. Po ukończeniu studiów podjął pracę zawodową w firmach branży IT i systemów telewizji przemysłowej. W roku 2005 został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Elektroniki i Technik Informacyjnych. Prowadzi zajęcia laboratoryjne z podstaw elektroniki, elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, cyfrowego przetwarzania sygnałów, wielowymiarowej analizy danych. Działalność naukowo-badawcza Tomasza Ławickiego dotyczy zastosowania nowoczesnych instrumentów matematycznych (głównie transformaty falkowej i transformaty curvelet) do analizy danych obrazowych. W roku 2014 uzyskał tytuł doktora. Współorganizator konferencji organizowanych przez macierzysty instytut, COE2010 i Światłowody i ich Zastosowania. Autor lub współautor 15 publikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Fotonicznego. Ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie Energią" i kurs administrowania sieciami komputerowymi CISCO CCNA. Ukończył kursy języka angielskiego na poziomie certyfikacji LCCI i TOEIC.

Wykaz ważniejszych publikacji:
2015
2014
2013
2012
2011
Lata wcześniejsze