prof. dr hab. inż. Jan Sikora

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej w 1973 roku, doktorat obronił w 1979 roku, a habilitację w 1990. W 1998 roku otrzymał tytuł Profesora nauk technicznych. Od 2004 jest zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, a od 2007 na stanowisku profesora zwyczajnego w Politechnice Lubelskiej.

Główne zainteresowania naukowe:

 • analiza numeryczna w szczególności metoda elementów skończonych (MES), metoda elementów brzegowych (MEB), metoda hybrydowa MES-MEB,
 • zagadnienia odwrotne pola elektromagnetycznego, optymalne projektowanie kształtu, rekonstrukcja kształtu oraz metody konstrukcji obrazu w tomografii przemysłowej, na przykład impedancyjnej, wiroprądowej, ultradźwiękowej oraz termicznej. Dyfuzyjna tomografia optyczna i jej aplikacje medyczne. Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązywania zagadnień odwrotnych teorii pola elektromagnetycznego. Metoda zbiorów poziomicowych (Set Level Method) do rozwiązywania zadań odwrotnych tomografii przemysłowej,
 • zastosowanie informatyki w edukacji.

Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej i zawodowej:

 • książki – 5,
 • prace dyplomowe – 6,
 • artykuły w czasopismach – 24,
 • artykuły konferencyjne – 50,
 • sprawozdania z prac badawczych – 3,
 • kierownictwo projektami badawczymi – 3,
 • wykłady na seminariach i studiach doktoranckich – 9,
 • opinie o charakterze naukowym:
  • recenzje prac habilitacyjnych, doktorskich i referatów naukowych – 41,
  • recenzje dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego oraz rekomendacje do wniosków o nagrody MNiSW – 10,
  • recenzje książek – 14,
 • książki w druku – 1.

Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych:

 • RWTH Aachen, Germany, 1988 i 1990.
 • Technical University of Brno, Czech Republic, 1987 i 1989.
 • Technical University of Bratislava, Slovak Republic, 1987.
 • Seoul National University, Korea, 1990.
 • Moscow Institute of Energy (MEI), Russia, 1991.
 • University of Nice, France, 1993.
 • University of Sheffield, Medical Physics and Clinical Eng. Dept., Great Britain, 1993 i 1994.
 • Seoul National University, Electrical Engineering Department, Korea, 1994.
 • CERFAC-Toulouse, France, 1995.
 • South Bank University, London, Great Britain, 1997, 1998 i 2000.
 • University of Nancy, Mathematical Dept., France, 1999.
 • Univwersity Coledge London, Dept. of Computer Science 2001-2004.

Organizacje i Stowarzyszenia zawodowe:

 • Członek Stowarzyszenia Polskich Energetyków ( SPE ).
 • Członek założyciel Fundacji na rzecz edukacji inżynierów elektryków.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu.
 • Członek PTETiS – oddział Lubelski.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatyków – oddział Lubelski.
 • Przewodniczący komitetu naukowego Warsztatów doktoranckich WD2008, WD2009, IIPhD2009, WD2010, IIPhD2011.
 • Członek komitetu programowego Annual International Conference “Intellectual Systems for Decision Making and Problems of Computational Intelligence” (ISDMC’2011) in Yevpatoria (Crimea, Ukraine), 16-21 May, 2011.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki XV, XVI i XVII kadencji.
 • Członek Komitetu Elektrotechniki PAN od 2012.
 • Członek the International Scientific Committee of the 7th World Congress on Industrial Process Tomography – 2012.
 • Członek Komitetu Naukowego konferencji IEEE – “International Symposium on Electrodynamic and Mechatronic Systems - SELM 2013”, 15-18 maja 2013r. Konferencja to została objęta patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Opolskiej.

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody:

 • Nagroda indywidualna stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe - 1999.
 • Nagroda indywidualna stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe - 2001.
 • Nagroda zespołowa stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe - 2004.
 • Nagroda indywidualna stopnia I Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe - 2006.
 • SREBRNY MEDAL - VI Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Chinach – „Nowa metoda monitorowania i diagnostyki wałów przeciwpowodziowych z zastosowaniem elektrycznej tomografii impedancyjnej” (ang. New method of monitoring and diagnostic of flood banks using Electrical Impedance Tomography) opracowana przez zespół w składzie: dr inż. Konrad Nita, prof. dr hab. inż. Jan Sikora, dr inż. Stefan Wójtowicz, mgr Katarzyna Biernat 2008.
 • SREBRNY MEDAL na 38 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów w Genewie za opracowanie Nowej metody przyspieszania obliczeń dyfuzyjnej tomografii optycznej w diagnostyce medycznej 2010.
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej w roku akademickim 2009/2010.
 • Europejskia Wystawa Kreatywności i Innowacyjności „Euroinvent”, Iasi, Rumunia, 12-14 maja 2011 r. uzyskano ZŁOTY MEDAL - Nowa metoda przyspieszania obliczeń dyfuzyjnej tomografii optycznej w diagnostyce medycznej (A new method for calculation acceleration in medical applications of diffuse optical tomography) opracowana przez zespół w składzie: mgr inż. Tomasz Grzywacz, prof. dr hab. inż. Jan Sikora – Instytut Elektrotechniki – Zakład Systemów Pomiarowo Diagnostycznych.
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej w roku akademickim 2010/2011.
 • Dyplom dla Instytutu Elektrotechniki za projekt pod nazwą „Nowa metoda przyspieszenia obliczeń dyfuzyjnej tomografii optycznej w diagnostyce medycznej” twórcy: Jan Sikora i Tomasz Grzywacz. Podpisano: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. B. Kudrycka, Warszawa, marzec 2012.
 • Medal Edukacji Narodowej, czerwiec 2012.

Wykaz ważniejszych publikacji:
2015
2014
2013
2012
2011
Lata wcześniejsze