dr inż. Zbigniew Lach

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej w 1981 r. W roku 1984 został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej Politechniki Lubelskiej. Prowadzi wykłady z elektroniki, techniki mikroprocesorowej, sieci teleinformatycznych i opto-elektroniki. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Po zatrudnieniu w Politechnice Lubelskiej prowadził działalność naukowo-badawczą w dziedzinie zastosowań techniki światłowodowej. W zespole naukowym kierowanym przez dra Zientkiewicza uczestniczył w realizacji kilkunastu prac badawczych z zakresu techniki światłowodowej dotyczących m.in. monitorowania bezpieczeństwa kopalń, monitorowania kotłów elektroenergetycznych, transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych. Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach analizy i modelowania światłowodowych sieci teleinformatycznych.

Przynależność do organizacji naukowych i technicznych:

  • SPIE - The International Society for Optical Engineering

Wykaz ważniejszych publikacji:
2015
2014
2013
2012
2011
Lata wcześniejsze