Prace dyplomowe

Informacje o obronach prac dyplomowych

Jak napisać pracę, jak powinna ona wyglądać?

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej

Informacje o egzaminach dyplomowych w Instytucie Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wzór oświadczenia studentów o samodzielności pracy

 

Skład komisji egzaminacyjnej dla kierunku ELEKTROTECHNIKA

 • prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik - przewodniczący komisji
 • dr hab. inż. Andrzej Kotyra, prof. PL - v-ce przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. inż. Jan Sikora
 • dr hab. inż. Piotr Kisała, prof. PL
 • dr inż. Paweł Komada
 • dr inż. Eligiusz Pawłowski
 • dr inż. Wojciech Surtel
 • mgr inż. Żaklin Gradz - sekretarz komisji

Skład komisji egzaminacyjnej dla kierunku INFORMATYKA 

 • prof. dr hab. inż. Jan Sikora - przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. inż. Oleksandra Hotra- v-ce przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik
 • dr hab. inż. Andrzej Kotyra, prof. PL
 • dr hab. inż. Andrzej Smolarz, prof. PL
 • dr inż. Sławomir Cięszczyk
 • dr inż. Konrad Gromaszek
 • dr inż. Zbigniew Omiotek
 • dr inż. Wojciech Surtel
 • mgr inż. Jacek Tanaś - sekretarz komisji

Skład komisji egzaminacyjnej dla kierunku MECHATRONIKA

 • prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik - przewodniczący komisji
 • dr hab. inż. Andrzej Kotyra, prof. PL - v-ce przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. inż. Jan Sikora
 • dr hab. inż. Piotr Kisała, prof. PL
 • dr inż. Paweł Komada
 • dr inż. Aleksander Nieoczym
 • dr inż. Eligiusz Pawłowski
 • dr inż. Wojciech Surtel
 • mgr inż. Żaklin Gradz - sekretarz komisji

Promotorzy prac, nie będący członkami komisji, mogą uczestniczyć w trakcie egzaminu dyplomowego.

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dla studentów III roku studiów I stopnia kierunek Elektrotechnika (EIST) rok akademicki. 2014/15 - plik

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dla studentów III roku studiów I stopnia kierunek Inżynieria Biomedyczna (IBST) rok akademicki. 2014/15 - plik

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dla studentów III roku studiów I stopnia kierunek Informatyka (IIST) rok akademicki. 2014/15 - plik

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dla studentów III roku studiów I stopnia kierunek Mechatronika (MECHIST) rok akademicki. 2014/15 - plik