Prace dyplomowe

Informacje o obronach prac dyplomowych

Jak napisać pracę, jak powinna ona wyglądać?

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej

Informacje o egzaminach dyplomowych w Instytucie Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wzór oświadczenia studentów o samodzielności pracy

 

Tematy prac dyplomowych realizowanych w Instytucie

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dla studiów I stopnia, kierunek Elektrotechnika (EIST) 2017/18 - plik

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dla studiów II stopnia, kierunek Elektrotechnika (EMST)  2017/18 - plik

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dla studiów I stopnia kierunek Informatyka (IIST) 2017/18 - plik

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dla studiów II stopnia kierunek Informatyka (IMST) 2017/18 - plik

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dla studiów I stopnia kierunek Mechatronika (MEIST) 2017/18 - plik

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dla studiów II stopnia kierunek Mechatronika (MEMST) 2017/18 - plik

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dla studiów I stopnia kierunek Inżynieria Biomedyczna (IBIST) 2017/18 - plik

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dla studiów II stopnia kierunek Inżynieria Biomedyczna (IBMST) 2017/18 - plik

 

Skład komisji egzaminacyjnej dla kierunku ELEKTROTECHNIKA

 • prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik - przewodniczący komisji
 • dr hab. inż. Andrzej Kotyra, prof. PL - v-ce przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. inż. Jan Sikora
 • dr hab. inż. Piotr Kisała, prof. PL
 • dr inż. Paweł Komada
 • dr inż. Eligiusz Pawłowski
 • dr inż. Wojciech Surtel
 • mgr inż. Żaklin Gradz - sekretarz komisji

Skład komisji egzaminacyjnej dla kierunku INFORMATYKA 

 • prof. dr hab. inż. Jan Sikora - przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. inż. Oleksandra Hotra- v-ce przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik
 • dr hab. inż. Andrzej Kotyra, prof. PL
 • dr hab. inż. Andrzej Smolarz, prof. PL
 • dr inż. Sławomir Cięszczyk
 • dr inż. Konrad Gromaszek
 • dr inż. Zbigniew Omiotek
 • dr inż. Wojciech Surtel
 • mgr inż. Jacek Tanaś - sekretarz komisji

Skład komisji egzaminacyjnej dla kierunku MECHATRONIKA

 • prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik - przewodniczący komisji
 • dr hab. inż. Andrzej Kotyra, prof. PL - v-ce przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. inż. Jan Sikora
 • dr hab. inż. Piotr Kisała, prof. PL
 • dr inż. Paweł Komada
 • dr inż. Aleksander Nieoczym
 • dr inż. Eligiusz Pawłowski
 • dr inż. Wojciech Surtel
 • mgr inż. Żaklin Gradz - sekretarz komisji

Promotorzy prac, nie będący członkami komisji, mogą uczestniczyć w trakcie egzaminu dyplomowego.