Koła naukowe

MIKROCHIP
Opiekun koła mgr inż. Marcin Maciejewski

SEMICON
Opiekun koła dr inż. Andrzej Kociubiński

FOTON
Opiekun koła mgr inż. Piotr Popiel

NEURON
Opiekun koła dr inż. Sławomir Przyłucki

Koło Zastosowań Technologii .NET
Opiekun koła mgr inż. Daniel Sawicki